Saturday, October 4, 2008

Sumahi yan Kylie

Ilek-na i daycare, na guaha nuebu na ga'chong-na Si Sumahi. I na'an-na Kylie. Annai hu konne' gui' ginnen i daycare gi i ma'pos na simana, hu litratu este.Kao ma dadagi yu' put i inabok-niha este? Kalang ti umatungo' i dos gi este na litratu.

No comments: