Saturday, May 21, 2011

Halom yan Huyong

Sumahi at In and Out Burger in Atascadero, CA.

Monday, May 16, 2011

Che'lu is Sleeping

Kao mamaigo' hao?
Kao mamaigo' hao?
Che'lu-hu?
Che'lu-hu?
Mandandandan kampana
Mandandandan kampana
Ding Dang Dong

Tuesday, May 10, 2011

Pensive Sumahi

Sumahi, pensively/ thoughtfully sitting on a canon at the Adelup Governor's Complex.

Photo courtesy of world drops dead.

Monday, May 9, 2011

Mangafan Ryulong

I mas ya-hu na yininggan Sumahi. My favorite drawing of Sumahi's. Un familian ryulong. A family of dragons.